Bởi {0}
logo
SHANDONG SHENDONG CO., LTD.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Thiết bị sản xuất bia; hệ thống sản xuất bia chìa khóa trao tay; bể lên men và bể sáng; thiết bị quản lý men, thiết bị nhà máy rượu; bể thép không gỉ
Thứ tự xếp hạng3 bán chạy nhất trong Thiết bị lên menFull customizationTotal floorspace (50,320㎡)Total staff (204)Patents awarded (20)